Excursie naar Lingen voor kijkje in keuken van Duitse onderwijs en bedrijfsleven

Door 5 november 2015Nieuws

Donderdag 5 november organiseerde de Rijnlandacademie een excursie naar Lingen. Een gezelschap bestaande uit medewerkers van Stenden, het Alfa-college, Drenthe College en de Provincie Drenthe reisde gezamenlijk af naar de oosterburen om daar na een hartelijke ontvangst een kijkje in de keuken van het Duitse onderwijs en bedrijfsleven te krijgen.

De dag begon bij de “Berufsbildende Schulen Lingen Wirtschaft”. Het type onderwijs dat hier gegeven wordt is te vergelijken met het MBO in Nederland. Daarna ging het gezelschap door naar de Fakultät Management, Kultur und Technik op de Campus van Lingen, waar we ontvangen zijn door Prof. Dr. Arens-Fischer. Naast een interessante discussie over instroomniveaus en onderwijsvisies, werd er lovend gesproken over de samenwerking tussen zijn technische Faculteit in Lingen en Stenden Technology op het gebied van Kunststoffen. Onze lectoren Rudy Folkersma en Jan Jager zijn inmiddels bezig met een tweede serie colleges die zij in Lingen verzorgen. In de middag zijn we nog te gast geweest bij Kampmann GmbH. Kampmann is een bedrijf dat verwarmingsinstallaties, koelingsapparatuur en ventilatiemechanismen ontwikkelt.

Deze dag bevestigde wederom dat Duitsland voor ons als technische en internationale hogeschool een zeer interessante partner is. Met de facultatieve taal- en cultuur cursus Duits die voor de tweede keer in februari weer zal starten, hopen we ook onze studenten weer enthousiast te maken om zich te oriënteren op de Duitse stage- en arbeidsmarkt. Wij gaan in ieder geval het ingeslagen pad verder af en hopen op een intensieve samenwerking waarbij de twee culturen en de verschillende expertises elkaar zullen versterken!

RTV Drenthe maakte onderstaande video:

 

Exkursion nach Lingen für einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Bildung und des Betrieblebens.

Am Donnerstag, den 5. November organisierte die Rheinland Akademie eine Exkursion nach Lingen. Eine Gesellschaft aus Mitarbeitern von Stenden, dem Alfa college, dem Drenthe College und der Provinz Drenthe fuhren zusammen über die Grenze zu den Nachbarn im Osten um, nach einem herzlichen Empfang, einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Bildungssystems und Betrieblebens zu bekommen.

Der Tag begann bei den Berufbildenden Schulden in Lingen. Diese Art Unterricht kann man mit dem MBO in den Niederlanden vergleichen. Danach ging die Gesellschaft zur Fakultät Management, Kultur und Technik auf der Campus von Lingen, wo Prof. Dr. Arens – Fischer und empfing. Neben einer interessanten Diskussion über Einstromniveaus und Bildungseinsichten, wurde lobend über die Kooperation auf dem Gebiet der Kunststoffe zwischen der technischen Fakultät in Lingen und Stenden Technology gesprochen. Unsere Lektoren Rudy Folkersma und Jan Jager sind mittlerweile mit einer zweite Serie Vorlesungen in Lingen beschäftigt. Am Nachmittag waren wir noch zu Gast bei Kampmann GmbH. Kampmann ist ein Betrieb der Beheizungsanlagen, Kühlungsapparatur  und Belüftungsmechanismen entwickelt.

Dieser Tag zeigte aufs neue, dass Deutschland für uns als technische und internationale Hochschule eine sehr interessante Partner ist. Mit der wahlfreien Sprach – und Kulturkurs Deutsch, welche im Februar zum zweiten Mal starten wird, hoffen wir auch unsere Studenten in Begeisterung zu versetzen um sich wieder auf den deutschen Praktikum – und Arbeitsmarkt zu orientieren. Wir machen weiter was wir angefangen haben und hoffen auf eine intensive Zusammenarbeit wobei zwei Kulturen und verschiedene Expertisen einander verstärken werden.