Workshops voor scholieren in Emmen en Werlte

Door 11 mei 2016Nieuws

Werlte/Emmen – Ongeveer 30 scholieren van het Drenthe College in Emmen namen maandagmorgen deel aan de Duitsland-brede campagne “Europa in mijn regio” in het Duitse Werlte.
Bij diverse informatiepunten werden de 17 en 18 jarigen door de medewerkers van het 3N Kompetenzcentrum geïnformeerd over het gebruik van natuurlijke materialen en duurzame energie in het kader van het grensoverschrijdende project  Bio-economie in de Non-Food sector.
Er stond onder andere een bezichtiging aan een nabij gelegen biogasinstallatie op het programma.

Aan de campagne nam ook de Stenden Hogeschool in Emmen deel, die ook partner in het Bio-economie project is. Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen, begroette ongeveer 70 scholieren uit Lingen, Werlte en Meppen. Zij werden door Nederlandse studenten, die Duits studeren, begeleid. In diverse workshops konden de jongelui in het kunststoflaboratorium van de Hogeschool onder begeleiding werken en ervaren hoe een microspuitgiet-machine werkt. Aan de hogeschool wordt onderzocht hoe de eigenschappen van natuurlijke vezels, bijvoorbeeld uit paprikastengels, voor microspuitgiet-toepassingen en 3D-printing verbeterd kunnen worden, om voor veel producten toegepast te worden, die op dit moment nog uit aardolie gebaseerde kunststoffen gemaakt worden.

Het project Bio-economie in de Non-Food sector is een Nederlands-Duitse samenwerking en wordt in het kader van het INTERREG V A programma Nederland-Duitsland met EFRO middelen en nationale cofinanciering uit Nederland en Duitsland gefinancierd.

INTERREG-Programmamanager Hermann Wessels, projectleider Anita Buijs (beide EDR), wethouder Bouke Arends (gemeente Emmen), Franz-Josef Sickelmann (Amt für regionale Landesentwicklung) en projectleider Karin Eden (EDR), zijn blij met de grote belangstelling van de scholieren voor het project  “Bio-economie in de Non-Food sector”.

 

Workshops für Schüler in Emmen und Werlte

Werlte/Emmen – Etwa 30 Schüler des Drenthe Colleges in Emmen nahmen Montagmorgen Teil an der deutschlandweiten Kampagne “Europa in meiner Region” im deutschen Werlte. An verschiedenen Informationspunkten wurden die 17 – und 18- jährigen von den Mitarbeitern des 3N Kompetenzzentrums über die Verwendung natürlicher Materialien und dauerhafter Energie im Rhamen von dem grenzüberschreitenden Projekt “Bio – Wirtschaft in der Non – Food Sektor informiert. Auf dem Programm stand unter anderem die Besichtigung einer umliegenden Biogasinstallation.

An der Kampagne nahm auch die Hochschule Stenden in Emmen teil. Die Schule ist auch Partner im Bio- Wirschaftsprojekt. Beigeordneter Bouke Arends der Gemeinde Emmen, begrüßte etwa 70 Schüler aus Lingen, Werlte und Meppen. Sie wurden von niederländischen Studenten, die Deutsch studieren, begleitet. In verschiedenen Workshops konnten die Jugendlichen in Begleitung im Kunsstofflabor der Hochschule arbeiten und erfahren wie eine Mikrovergießmaschine funktioniert. An der Hochschule wird geforscht wie die Eigenschaften von natürlichen Fasern, zum Beispiel aus Paprikastangen, für Mikrogießanwendungen und 3D-Printing verbessert werden können um auf vielen Produkten, die im Moment noch aus Kunststoffen basierend auf Erdöl gemacht werden, anzuwenden.

Das Projekt Bio – Wirtschaft in der Non – Food Sektor ist eine niederländisch – deutsche Kooperation und wird im Rahmen von dem INTERREG V A – Programm Niederlande – Deutschland mit EFRO Mitteln und nationale Kofinanzierung aus den Niederlanden und Deutschland finanziert.

INTERREG – Programmmanager Hermann Wessels, Projektleiter Anita Buijs (beide EDR), Beigeordneter Bouke Arends (Gemeinde Emmen), Franz – Josef Sickelmann (Amt für regionale Landesentwicklung) und Projektleiter Karin Eden (EDR), sind frof mit dem großen Interesse der Schüler für das Projekt “Bio – Wirtschaft in der Non – Food Sektor”.