Succesvolle Duits-Nederlandse Jobmarkt

Door 16 juni 2016Nieuws

De Duits-Nederlandse Jobmarkt die op 9 juni in het gemeentehuis van Hardenberg gehouden werd, heeft veel interessante contacten tussen werkgevers en werkzoekenden én concrete resultaten opgeleverd. Daarmee is de Jobmarkt succesvol verlopen.

Ruim 25 Nederlandse en Duitse werkgevers en uitzendbureaus presenteerden hun vacatures op de Jobmarkt ‘Grenzeloos talent gezocht!’, waar ruim 550 werkzoekenden op af kwamen. Ook onderwijsinstellingen waren aanwezig. Tijdens de Jobmarkt gingen werkgevers en potentiële werknemers met elkaar in gesprek en was er de mogelijkheid voor een speeddate om direct nader kennis te maken.

Zo zijn concrete resultaten bereikt. De werkgevers hebben de nodige CV’s ontvangen. In totaal zijn er 112 vervolggesprekken tussen werkgevers en kandidaten voor een vacature gepland. Eén bezoeker van de Jobmarkt is zelfs ter plekke aangenomen bij een bedrijf.

Grenzen loslaten
Wethouder René De Vent is tevreden over de resultaten van de Jobmarkt. “We hebben tijdens de Jobmarkt grenzen losgelaten en laten zien welke kansen en mogelijkheden er liggen, op zowel de Nederlandse als Duitse arbeidsmarkt. De reacties van de werkgevers zijn positief. Ze hebben veel werkzoekenden gesproken en gaven aan echt wat aan de Jobmarkt gehad te hebben. Het is goed om te zien dat er ook veel tweede gesprekken gepland zijn, met name bij de Duitse uitzendbureaus. Het zou mooi zijn als dat voor deelnemers aan de Jobmarkt uiteindelijk een baan oplevert, want daar doen we het voor.”

De deelnemers aan de Jobmarkt konden zich tijdens workshops over werken en solliciteren in Duitsland direct voorbereiden op de vervolggesprekken met Duitse werkgevers.

Kennis en kunde in de praktijk
Projectleider Cigdem Zantingh van de Rijnlandacademie is trots op de studenten van Stenden Hogeschool Emmen en het Alfa-college die de organisatie van de Jobmarkt voor hun rekening namen. “Er was een geweldige sfeer op de Jobmarkt. Het contact tussen Duitse bedrijven en Nederlandse bezoekers was ‘gemütlich’. De stands waren laagdrempelig; werkzoekenden kwamen zo gemakkelijk in contact met werkgevers. De studenten hebben hieraan een grote bijdrage geleverd. Zij hebben het evenement op professionele wijze georganiseerd en uitgevoerd. Voor de studenten was het een mooie kans om hun kennis en kunde in de praktijk te laten zien.”

Volgens Zantingh is een initiatief als de Jobmarkt ook voor onderwijsinstellingen van belang. “Voor het onderwijs is het belangrijk om samen met bedrijfsleven en gemeenten kansen te zien en deze samen op te pakken. De arbeidsmarkt in de regio, dus zowel in Nederland als Duitsland, is van groot belang, ook voor de oud-studenten van mbo en hbo.”

Initiatief
De Duits-Nederlandse Jobmarkt is mogelijk gemaakt door UWV, Unlock, Ondernemershuis voor het Vechtdal, ATC Dienstenbedrijf, Agentur für die Arbeit, Stenden Hogeschool, Alfa-college, Drenthe College, Rijnlandacademie, Interreg, gemeente Coevorden, gemeente Ommen en gemeente Hardenberg.

 

Erfolgreiche deutsch – niederländischer Jobmarkt

Der deutsch – niederländische Jobmarkt welcher am 9. Juni im Gemeindehaus von Hardenberg stattfand, hat viele interessanten Kontakte zwischen Arbeitgebern und Arbeitsuchenden und konkrete Resultaten ergeben. Damit war der Jobmarkt einen Erfolg.

Mehr als 25 niederländische und deutsche Arbeitgeber und Arbeitagenturen haben ihr Stellenangebot auf dem Jobmarkt “Grenzenlos Talent gesucht” präsentiert. Mehr als 550 Arbeitsuchenden haben den Jobmarkt besucht. Auch Bildungsstätten haben sich präsentiert. Während des Jobmarktes gingen Arbeitgeber und eventuelle Arbeitnehmer mit einander im Gespräch un gab es die Möglichkeit um einander mittels einer Speeddate besser kennen zu lernen.

Auf diese Weise sind konkrete Resultate erreicht. Die Arbeitgeber haben erforderliche Lebenslaufe empfangen. Insgesamt sind 112 Folgegespräche zwischen Arbeitgeber und Kandidaten eines Stellenangebots geplant. Eine der Besucher wurde vor Ort in einem Betrieb eingestellt.