Tien steekwoorden voor grensoverschrijdend succes (door Karel Groen)

Door 10 oktober 2016Nieuws

In mei 2013 heb ik in het Dagblad van het Noorden 10 aandachtspunten geformuleerd, die inzicht geven in de typering van de Nederlandse en Duitse economie in het grensgebied: 1) Concurrerende arbeidsmarkt, 2) Duaal onderwijs, 3) Familiebedrijven, 4) Maakindustrie, 5) Grote bedrijven, 6) Ems-Achse, 7) Lange termijn, 8) Decentralisatie, 9) Trots en traditie en 10) Rijnlandmodel.

In aanvulling hierop wil ik op 10 november 2016, tijdens het Symposium van het Rijnland Instituut in Hardenberg, aandacht vragen voor een 10-tal eigenschappen (auf Deutsch) die belangrijk zijn, om als Duitser en Nederlander succesvol te zijn in grensoverschrijdende samenwerking.

1.      Mehrwert (toegevoegde waarde)
Wanneer we elkaar alleen meer van hetzelfde te bieden hebben, zal een samenwerking zelden duurzaam zijn. Alleen als we onze partners over de grens verrassen met kwaliteiten, die ervoor zorgen dat er regionale ontwikkeling ontstaat, kan er worden gebouwd aan gedeeld succes.

2.      Leidensdruck (pijngrens)
Als de nood hoog is, dan is de bereidheid om samen te werken en oplossingen te vinden het grootst. Vrijblijvendheid wordt dan ingeruild voor vasthoudendheid. Wie kan mijn probleem oplossen?

3.      Fingerspitzengefühl
Niet alleen werken op basis van feiten, maar vanuit de persoonlijke Intuïtie en feeling. Op deze manier ontstaat er een klik tussen mensen, waarbij vanuit chemie wordt samengewerkt. Alleen wanneer mensen elkaar ruimte gunnen en men elkaar begrijpt, kun je hordes overwinnen.

4.      Flexibilität
Grensoverschrijdende samenwerking vraagt om een flexibele houding en de bereidheid zich te kunnen en willen aanpassen. Einzelgänger redden het niet, je moet steeds blijven bewegen en door je te richten op wat een ander wil en nodig heeft, ontstaat een basis voor samenwerking.

5.      Kreativität
Wie niet groot is, moet slim zijn. Dit geldt zeker voor het Noorden. Niet vanuit een Calimero-houding, maar door gebruik te maken van creativiteit. Denk maar aan ‘smart industry’, slimme oplossingen. Samen met de kennisinstellingen en ondernemers kunnen we het verschil maken.

6.      Handel
Noord-Nederland en –Duitsland hebben veel relatief onbekende bedrijven die economisch succesvol zijn. Dit noemen we ‘hidden champions’, die in het Duits wel als ‘Mittelstand Meister’ gekroond zouden kunnen worden. Mooie mkb-bedrijven die de regionale economie groot maken. Handel over de grens kan groeien door deze bedrijven samen te brengen.

7.      Internationalisierung
Organisaties en bedrijven in Noord-Nederland en –Duitsland kunnen (o.a. agent, co-productie, logistiek, marketing) internationaal de wereldmarkt betreden. Als bedrijf alleen is dit lastig, maar vanuit een netwerk van meerdere bedrijven worden krachten gebundeld met grotere slagingskans.

8.      Netzwerk
Anno 2016 is er geen behoefte aan nieuwe structuren en verplichtingen. Organisaties werken wel graag in netwerkverband samen. Dit kan versterkt worden, doordat Duitse en Nederlandse bedrijven in de grensregio niet met de rug naar elkaar werken, maar elkaars succes versterken.

9.      Sprache
Het spreken van het Duits is een voorwaarde om als Nederlander over de grens succesvol samen te kunnen werken. Zorg ervoor dat enkele mensen in je organisatie de Duitse taal machtig zijn. Contactpersonen dienen voor langere tijd te worden ingezet. Het is funest voor de continuïteit om steeds medewerkers van functie te wisselen.

10.  Ausdauer
Uithoudingsvermogen, op de lange termijn tijd en inzet investeren. Niet denken dat je na één afspraak resultaat kunt boeken. Duurzame relaties bouw je op, door samen veel tijd door te brengen en stap voor stap te bouwen aan gezamenlijk regionaal succes.