Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Studies: Tweedaagse Masterclass

Een euregionale brug slaan: Samenwerking in het grensgebied

Op 26 en 27 september 2019 vindt de eerste tweedaagse Masterclass plaats onder de naam Rijnland Studies. Georganiseerd door het Rijnland Instituut en Thorbecke Academie.

Bent u als bestuurder of politicus geïnteresseerd in een samenwerking met uw Duitse counterpart, maar merkt u dat dit niet bepaald soepel verloopt en wordt het u maar niet duidelijk waarom?
De tweedaagse masterclass van Rijnland Studies “Een euregionale brug slaan: samenwerking in de grensregio” biedt u de gelegenheid meer inzicht in de Duits-Nederlandse samenwerking in onze euregio te krijgen, zodat u zich ook gemakkelijk aan de andere kant van de grens weet te bewegen!

De masterclass bestaat uit twee informatieve dagen, waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen. Er wordt gekeken naar de Duits-Nederlandse samenwerking in het algemeen, maar er worden ook deelonderwerpen, zoals grensoverschrijdend ondernemen en natuurlijk culturele verschillen belicht. Dankzij de kleinschalige opzet krijgt u tijdens de twee dagen ook de gelegenheid om persoonlijk met de experts te praten en vragen te stellen.

Het is een geheel verzorgd arrangement, de overnachting bij Kasteel Coevoerden en alle maaltijden zijn inclusief.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via annick.bakker@stenden.com

We hopen u op 26 en 27 september te kunnen verwelkomen!

Programma:

Dag 1

09.30           Inloop met koffie, thee en gebak
10.00           Welkomstwoord door Karel Groen, EDR
10.30           Inleiding in Nederlands-Duitse samenwerking door Prof. Dr. Paul Sars, Radboud Universiteit Nijmegen
11.30           Panelgesprek met hogescholen: grensoverschrijdend ondernemerschap met Dr. Mariska van der Giessen, NHL Stenden hogeschool, Dr. Elles Bulder, Hanzehogeschool, Sascha Leuftink, Hogeschool Saxion en Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arens-Fischer, Hochschule Osnabrück
12.45           Lunch
14.15           Spreek iemand uit het vak tijdens een wandeling door Coevorden met Sina Hoch, KISS ME project, Sascha Leuftink, Hogeschool Saxion, Dr. Mariska van der Giessen, NHL Stenden hogeschool en Jeroen Hartsuiker, Provincie Drenthe
15.45           Terugkoppeling met Annick Bakker, Rijnland Instituut
16.15           Afsluiting dag 1 met borrel
18.00           Diner

Dag 2

09.00           Ontbijt
10.30           Welkomstwoord door Christoph Almering, EUREGIO Gronau
11.00           Waar systemen op elkaar botsen, een gesprek met Alexander M. Crämer, STRICK Advocaten, Michiel Malewicz, Arbeitsmarkt NORD/Grensinfopunkt/EDR
12.00           Lunch
13.30           Culturele verschillen – hoe ga je daar mee om? door Katja Schleicher, IMPACT! Communication Coaching
14.30           Terugkoppeling met Annick Bakker, Rijnland Instituut
15.00           Afsluiting en dankwoord

Aanmelden

Kosten: €495,- p.p. incl. btw. o.b.v. compleet verzorgd arrangement incl. overnachting, lunches, diner en borrel. Locatie: Kasteel Coevorden

Aanmelden kan voor 1 juli 2019 via aanmelden@rijnlandinstituut.eu 
Houd de website in de gaten voor het volledige programma


Rijnland Studies: Zweitägiger Masterclass

Eine euregionale Brücke schlagen: Zusammenarbeit in der Grenzregion

Sind Sie als Verwalter oder Politiker daran interessiert, mit Ihrem niederländischen Kollegen zusammenzuarbeiten, aber stellen Sie fest, dass dies nicht immer reibungslos läuft und ist Ihnen der Grund dafür nicht klar?

Der zweitägige Masterclass von Rijnland Studies „Eine euregionale Brücke schlagen: Zusammenarbeit in der Grenzregion“ bietet Ihnen die Möglichkeit, mehr über die deutsch-niederländische Zusammenarbeit in unserer Euregion zu erfahren, so dass Sie auch problemlos auf der anderen Seite der Grenze verweilen können!

Der Masterclass besteht aus zwei informativen Tagen, an denen verschiedene Themen diskutiert werden. Es geht um die deutsch-niederländischen Zusammenarbeit im Allgemeinen, aber auch um Unterthemen wie grenzüberschreitende Geschäftsentwicklung und natürlich um kulturelle Unterschiede. Dank des kleinen Aufbaus haben Sie an den beiden Tagen auch die Möglichkeit, mit den Experten zu sprechen und Fragen zu stellen.

Es handelt sich um ein voll ausgestattetes Paket, die Übernachtung in Kasteel Coevorden und alle Mahlzeiten sind inklusive.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über annick.bakker@stenden.com

Wir hoffen, Sie am 26. und 27. September begrüßen zu dürfen!

Programm

1. Tag

09.30           Empfang mit Kaffee, Tee und Kuchen
10.00           Begrüßung durch Karel Groen, EDR
10.30           Einführung in die deutsch-niederländische Zusammenarbeit durch Prof. Dr. Paul Sars, Radboud Universiteit Nijmegen
11.30           Podiumsdiskussion mit Hochschulen: grenzüberschreitende Geschäftsfeldentwicklung mit Dr. Mariska van der Giessen, NHL Stenden hogeschool, Dr. Elles Bulder, Hanzehogeschool, Sascha Leuftink, Hogeschool Saxion und Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arens-Fischer, Hochschule Osnabrück
12.45           Mittagessen
14.15           Sprechen Sie mit einem/r Experten während eines Spaziergangs durch Coevorden mit Sina Hoch, KISS ME Projekt, Sascha Leuftink, Hogeschool Saxion, Dr. Mariska van der Giessen, NHL Stenden hogeschool, Jeroen Hartsuiker, Provincie Drenthe
15.45           Rückkoppelung mit Annick Bakker, Rijnland Instituut
16.15           Abschluss des ersten Tages mit einem Umtrunk
18.00           Diner

2. Tag

09.00           Frühstück
10.30           Begrüßung durch Christoph Almering, EUREGIO Gronau
11.00           Wo Systeme kollidieren, ein Gespräch mit Alexander M. Crämer, STRICK Advocaten und Michiel Malewicz, Arbeitsmarkt NORD / Grensinfopunkt / EDR
12.00           Mittagsessen
13.30           Kulturelle Unterschiede – wie gehen Sie damit um? Durch Katja Schleicher, IMPACT! Communication Coaching
14.30           Rückkoppelung mit Annick Bakker, Rijnland Instituut
15.00           Abschluss und Dank

Anmelden

Kosten: €495,- p.P. inkl. MwSt. nach Absprache inkl. Übernachtung, Mittagessen, Abendessen und Getränke. Ort: Schloss Coevorden

Sie können sich bis zum 1. Juli unter aanmelden@rijnlandinstituut.eu anmelden. Behalten Sie die Webseite im Auge, um das gesamte Programm zu sehen.