Alle berichten van

ChantalHesseling

Sales Engineer bij Landes High End Machining B.V. (Emmen)

Door | Vacatures | Geen opmerkingen

Landes High End Machining B.V. in Emmen is gespecialiseerd in 5-assig verspanen en het vervaardigen van complexe draai- en freesproducten. De nadruk ligt op het vervaardigen van producten uit aluminium, hoog gelegeerde staalsoorten en titanium. Deze producten worden geleverd aan verschillende markten: Luchtvaart, Halfgeleiderindustrie, Medische Industrie, Proces- en Offshore toepassingen, Sensortechnologie en de Algemene Machinebouw. Landes richt zich voornamelijk op seriematige en repeterende productie waarbij processen zo veel mogelijk geautomatiseerd verlopen. Wij zijn ISO 9001 en AS 9100C gecertificeerd.

Landes is op zoek naar een energieke en enthousiaste SALES ENGINEER voor het versterken van acquisitie, verkoop en relatiebeheer binnen onze organisatie.

Bekijk hier de volledige vacature.

Stenden Technology / Rijnland Instituut in LINK Special Noord-Nederland: De doorlopende leerroute in Emmen

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Stenden Hogeschool en Landes High End Machining zitten op één lijn

Maakindustrie en hoger onderwijs moeten samenwerken om te voldoen aan de vraag naar goed opgeleid technisch personeel. In de regio Emmen is Herman Koning de verpersoonlijking van deze samenwerking, als directeur van Landes en voorzitter van de adviesraad van de afdeling Techniek van Stenden Hogeschool. ‘We praten bijvoorbeeld over een nauwere verbinding tussen werktuigbouwkunde en ict.’

Lees hier het volledige artikel.

Bezoek Haagse Hogeschool aan Rijnland Instituut

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Dinsdag 1 november kwamen een twintigtal studenten van de Haagse hogeschool met hun docenten op bezoek bij het Rijnland Instituut. Als onderdeel van het project Zukunft Deutschland van de opleiding European Studies kregen de studenten uitleg over de interculturele sensitiviteit in de relaties tussen het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven. Aan de hand van een aantal best practices die de opleidingen Informatica, Werktuigbouwkunde en Life Sciences van Stenden inmiddels hebben ontwikkeld met Duitse partners, kwam een dialoog op gang waarbij de omgangsvormen, taalgebruik en gebruiken en gewoonten binnen de diverse vakgebieden aan bod kwamen. We kijken terug op een zeer geslaagd bezoek die zeker voor herhaling vatbaar is!

Ems-Achse: Aftrap PraktiTrans

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Ems-Achse: Aftrap PraktiTrans

Met de aftrap van het project PraktiTrans ontmoetten alle deelnemende partners elkaar om ideeën te delen en maatregelen te ontwikkelen voor een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse arbeidsmarkt. Het doel van het project is om werkgevers, professionals en studenten te informeren over beide zijden van de grens over de respectievelijke opties. Het project wordt gefinancierd door het Dachprojekt Arbeitsmarkt Nord van de EDR. De samenwerkingspartners zijn o.a. Landkreis Leer, Landkreis Emsland, UWV Emmen, Rijnland Instituut, Noorderpoort College, Arbeitsmarktregionen Groningen en Drenthe.

——

Ems-Achse: Auftaktveranstaltung PraktiTrans

Mit der Auftaktveranstaltung zu unserem Projekt PraktiTrans trafen sich erstmalig alle Projektteilnehmer und Kooperationspartner, um Ideen und Maßnahmen für einen gemeinsamen Deutsch-Niederländischen Arbeitsmarkt zu entwickeln. Ziel des Projektes ist es, Arbeitgeber, Fachkräfte und Schüler auf beiden Seiten der Grenze über die jeweiligen Möglichkeiten zu informieren. Gefördert wird das Projekt durch das Dachprojekt Arbeitsmarkt Nord der EDR. Zu den Kooperationspartnern zählen: Landkreis Leer, Landkreis Emsland, UWV Emmen, Rijnland Instituut, Noorderpoort College, Arbeitsmarktregionen Groningen und Drenthe.

 

In Duitsland liggen de banen voor het oprapen voor werkzoekenden uit Overijssel

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

De lonen zijn vergelijkbaar, het is vlakbij, werkloosheid is er nauwelijks, en bedrijven zitten te springen om goed personeel. Voor werkzoekenden uit het grensgebied van Overijssel is het verstandig om ook bij de Duitse buren op zoek te gaan naar een baan.

De Overijsselse grensgemeenten en het UWV werken nauw samen met het Duitse arbeidsbureau Agentur für Arbeit in Nordhorn. Binnen een jaar zijn al bijna 200 mensen uit Oost-Nederland in Duitsland aan het werk gegaan. De werkloosheid is er zo laag dat vacatures moeilijk te vervullen zijn.

Meer banen over de grens

In de gemeente Hardenberg zijn de afgelopen jaren veel bedrijven failliet gegaan. En hoewel de economie wel weer aantrekt is het voor veel mensen toch lastig werk te vinden in de buurt van Hardenberg. Net over de grens is juist veel vraag naar personeel in onder meer de metaalindustrie, horeca en zorg.

Mensen die werkervaring of een opleiding in die richting hebben kunnen vaak makkelijk aan de slag, en dat op nog geen half uurtje rijden van Hardenberg. Nog niet alle diploma’s worden over en weer erkend in Nederland en Duitsland, maar daar wordt wel aan gewerkt. Het gaat ook meestal om werk voor langere tijd, en geen uitzendcontracten.

Cultuurverschillen

Om in Duitsland goed te kunnen meedraaien is het wel belangrijk dat de werknemer de Duitse taal redelijk beheerst, zegt Vincent ten Voorde van het Duitse Agentur für Arbeit. Al is het vlakbij, je moet ook rekening houden met cultuurverschillen: “Duitsers zijn vaak wat formeler. In Nederland zijn we gewend snel te jijen en te jouen, en onze mening te geven, in Duitsland is er meer afstand op de werkvloer”.

Ook op gebied van bijvoorbeeld belastingen, verzekeringen en pensioenopbouw zijn er verschillen waar de werknemer rekening mee moet houden. De gemeenten, het UWV en het Agentur für Arbeit ondersteunen hierbij zodat de werknemer niet voor verrassingen komt te staan en een eerlijk loon overhoudt.

Bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=253867

Tien steekwoorden voor grensoverschrijdend succes (door Karel Groen)

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

In mei 2013 heb ik in het Dagblad van het Noorden 10 aandachtspunten geformuleerd, die inzicht geven in de typering van de Nederlandse en Duitse economie in het grensgebied: 1) Concurrerende arbeidsmarkt, 2) Duaal onderwijs, 3) Familiebedrijven, 4) Maakindustrie, 5) Grote bedrijven, 6) Ems-Achse, 7) Lange termijn, 8) Decentralisatie, 9) Trots en traditie en 10) Rijnlandmodel.

In aanvulling hierop wil ik op 10 november 2016, tijdens het Symposium van het Rijnland Instituut in Hardenberg, aandacht vragen voor een 10-tal eigenschappen (auf Deutsch) die belangrijk zijn, om als Duitser en Nederlander succesvol te zijn in grensoverschrijdende samenwerking.

1.      Mehrwert (toegevoegde waarde)
Wanneer we elkaar alleen meer van hetzelfde te bieden hebben, zal een samenwerking zelden duurzaam zijn. Alleen als we onze partners over de grens verrassen met kwaliteiten, die ervoor zorgen dat er regionale ontwikkeling ontstaat, kan er worden gebouwd aan gedeeld succes.

2.      Leidensdruck (pijngrens)
Als de nood hoog is, dan is de bereidheid om samen te werken en oplossingen te vinden het grootst. Vrijblijvendheid wordt dan ingeruild voor vasthoudendheid. Wie kan mijn probleem oplossen?

3.      Fingerspitzengefühl
Niet alleen werken op basis van feiten, maar vanuit de persoonlijke Intuïtie en feeling. Op deze manier ontstaat er een klik tussen mensen, waarbij vanuit chemie wordt samengewerkt. Alleen wanneer mensen elkaar ruimte gunnen en men elkaar begrijpt, kun je hordes overwinnen.

4.      Flexibilität
Grensoverschrijdende samenwerking vraagt om een flexibele houding en de bereidheid zich te kunnen en willen aanpassen. Einzelgänger redden het niet, je moet steeds blijven bewegen en door je te richten op wat een ander wil en nodig heeft, ontstaat een basis voor samenwerking.

5.      Kreativität
Wie niet groot is, moet slim zijn. Dit geldt zeker voor het Noorden. Niet vanuit een Calimero-houding, maar door gebruik te maken van creativiteit. Denk maar aan ‘smart industry’, slimme oplossingen. Samen met de kennisinstellingen en ondernemers kunnen we het verschil maken.

6.      Handel
Noord-Nederland en –Duitsland hebben veel relatief onbekende bedrijven die economisch succesvol zijn. Dit noemen we ‘hidden champions’, die in het Duits wel als ‘Mittelstand Meister’ gekroond zouden kunnen worden. Mooie mkb-bedrijven die de regionale economie groot maken. Handel over de grens kan groeien door deze bedrijven samen te brengen.

7.      Internationalisierung
Organisaties en bedrijven in Noord-Nederland en –Duitsland kunnen (o.a. agent, co-productie, logistiek, marketing) internationaal de wereldmarkt betreden. Als bedrijf alleen is dit lastig, maar vanuit een netwerk van meerdere bedrijven worden krachten gebundeld met grotere slagingskans.

8.      Netzwerk
Anno 2016 is er geen behoefte aan nieuwe structuren en verplichtingen. Organisaties werken wel graag in netwerkverband samen. Dit kan versterkt worden, doordat Duitse en Nederlandse bedrijven in de grensregio niet met de rug naar elkaar werken, maar elkaars succes versterken.

9.      Sprache
Het spreken van het Duits is een voorwaarde om als Nederlander over de grens succesvol samen te kunnen werken. Zorg ervoor dat enkele mensen in je organisatie de Duitse taal machtig zijn. Contactpersonen dienen voor langere tijd te worden ingezet. Het is funest voor de continuïteit om steeds medewerkers van functie te wisselen.

10.  Ausdauer
Uithoudingsvermogen, op de lange termijn tijd en inzet investeren. Niet denken dat je na één afspraak resultaat kunt boeken. Duurzame relaties bouw je op, door samen veel tijd door te brengen en stap voor stap te bouwen aan gezamenlijk regionaal succes.

Bezoek Landkreis Leer en IT Netzwerk Leer / Besuch Landkreis Leer und IT Netzwerk Leer

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Op woensdag 28 september ontving Stenden Technology een afvaardiging van de Landkreis Leer en het IT Netzwerk Leer. Tijdens het programma werd de mogelijkheid besproken om een duale internationale informatica opleiding te starten in samenwerking met de Verwaltungs und Wirtschafts Akademie (VWA) Leer. Het gezelschap was zeer te spreken over de uitstekende voorzieningen van de technische opleidingen en sprak hun complimenten uit over de uitstekende lunch die door de hotelschool werd geserveerd. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk fotomoment. De volgende stappen in de samenwerking worden op korte termijn in gang gezet.

Am Mittwoch dem 28. September erhielt die Stenden Technology eine Delegation des Landkreises Leer und der IT Netzwerk Leer. Während des Programms wurde die Möglichkeit diskutiert, um eine duale internationale IT-Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs und Wirtschafts Akademie (VWA) Leer zu starten. Die Unternehmer waren sehr zufrieden mit den hervorragenden Einrichtungen des technischen Ausbildungsortes und drückten ihre Glückwünsche zu dem ausgezeichneten Mittagessen, das von der Hotelfachschule serviert wurde, aus. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Fotoshooting . Die nächsten Schritte für eine gute Zusammenarbeit werden bereits in Kürze festgelegt.

Studenten promoten Drentse taal bij het Europees Parlement

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Twee studentes van de pabo in Emmen geven woensdag in Brussel een presentatie over het project ‘Bevordering Drents en Duits in de school’, waarvan Stenden Hogeschool in samenwerking met het Huus van de Taol in Beilen de trekker is. Op de Dag van het Nedersaksisch, woensdag 28 september ontvangt het Europees Parlement vertegenwoordigers van de verschillende Nedersaksische dialecten aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens, waaronder dus de afvaardiging van Stenden.

Meertaligheid

De hogeschool benadrukt het belang van meertaligheid. Een goede beheersing van twee of meer talen, waaronder de thuistaal, komt de ontwikkeling van kinderen ten goede, zo blijkt uit onderzoek. Ook voor de economische toenadering tussen de grenstreken is kennis van elkaars taal en cultuur essentieel. Daarom wordt aan de oostzijde van de grens steeds vaker Nederlands onderwezen en zijn er in Drenthe al basisscholen die Duits op het programma hebben staan.

Met streektaalbus naar Brussel

Op woensdag 28 september rijdt er een speciale streektaalbus via diverse haltes in Noord- en Oost-Nederland naar Brussel. In die bus zitten ook Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid van Stenden Hogeschool, en de projectleiders Jan Kruimink en Peter Geerdink, beiden docent aan de pabo te Emmen. Kruimink benadrukt dat de meeste andere streektalen nog niet zo in het onderwijs verankerd zijn als het Drents. En dat heeft weer alles te maken met het project ‘Bevordering Drents en Duits in de school’.

Initiatief van Annie Schreijer-Pierik

De dag van het Nedersaksisch wordt georganiseerd door twee Europarlementariërs: de bekende Annie Schreijer-Pierik uit Twente en Jens Gieseke uit Emsland.

Bron: https://www.emmen.nu/nieuws/emmen/462315/studenten-promoten-drentse-taal-bij-het-europees-parlement.html