Alle berichten van

Rijnlandinstituut

DRU cultuurfabriek Ulft

De dag van de Duitse taal: spreek de taal van de klant: spreek Duits!

Door | Evenementen | Geen opmerkingen

Uitnodiging: De dag van de Duitse taal: spreek de taal van de klant: spreek Duits!

Een ontmoeting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven op dinsdag 26 maart 2019 vanaf 13.00 in de DRU-cultuurfabriek in Ulft.

 Steeds minder jongeren in Nederland spreken Duits. Een zorgelijke ontwikkeling gezien het economische belang van onze relatie met Duitsland. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Door tal van initiatieven, vooral in de grensregio, gaat het met het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het MBO steeds beter. Op steeds meer ROC’s wordt Duits aangeboden. Een aantal ROC’s heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de Stichting Duits in de Beroepscontext. In samenwerking met het Goethe Instituut is een examen ontwikkeld waarmee jongeren in opleiding voor een beroep een internationaal erkend certificaat Duits kunnen verwerven. Binnen een jaar hebben zich reeds 14 ROC’s bij deze Stichting aangesloten. Het is nu zaak om een volgende stap te zetten: bedrijven, brancheorganisaties en scholen moeten nu samen optrekken om de aandacht gericht te houden op de bevordering van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het beroepsonderwijs. Dit is een gemeenschappelijk belang: bedrijven willen dat hun vakmensen professioneel om kunnen gaan met collega’s, klanten en opdrachtgevers uit het buurland en jongeren verdienen het om zo goed mogelijk te worden voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen.

Deskundigen uit de praktijk

Op de conferentie op 26 maart zullen deskundigen uit de praktijk laten zien hoe belangrijk de relatie met Duitsland is en welke eisen er gesteld worden aan vakmensen die te maken krijgen met Duitse bedrijven en klanten. De conferentie is gericht op vertegenwoordigers van bedrijven en brancheorganisaties én op docenten en bestuurders uit het MBO. Kernvraag is: wat kunnen we samen doen om dit gemeenschappelijk belang nog beter te behartigen?

Het programma: 

De middag begint om 12.00 uur met een lunch. Om 13.00 uur is de start van ons programma. 

Tussen 13.00 en 14.30 is er een afwisselend aanbod van gesprekken met deskundigen en filmische impressies. 

Aan het woord komen: 

 • Dhr F. Heinzel, Honorair Consul van het Koninkrijk der Nederlanden, die in de afgelopen jaren een uniek netwerk van Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen in de grensregio heeft ontwikkeld.
 • Mevrouw R. Knipscheer, HRM Manager van Kaak b.v., in Terborg, een multinationaal bedrijf gericht op de productie van bakkerijmachines met vestigingen in Nederland en Duitsland. In Terborg werken Nederlandse en Duitse technici intensief samen.
 • De heer Wiljan Laarakkers, directeur van een specialistisch sloopbedrijf dat in het centrum van Duitse steden grote saneringsprojecten uitvoert, waarbij nauwe afstemming met autoriteiten een eerste vereiste is.
 • De heer Wilfried Röth, manager buitenlandse relaties van de Sparkasse in de Niederrhein, een belangrijke Duitse bank voor het MKB met veel Nederlandse relaties. Uit ervaring weet hij hoe belangrijk het is dat Nederlandse aanbieders hun Duitse afnemers begrijpen.
 • De heer Mikko Fritze, leider van de talenafdeling van het Goethe instituut in Amsterdam, vertelt over het unieke samenwerkingsproject Duits in de Beroepscontext; een initiatief dat inmiddels ook bij Goethe instituten in andere landen navolging krijgt.
 • Er komen verschillende studenten van ROC’s aan het woord die vertellen over hun eigen ervaringen met projecten waarbij ze in contact komen met de Duitse taal en cultuur, in samenwerking met Duitse medestudenten.

Het programma wordt gepresenteerd door Paul Marcelis en Lambert Teerling.

Tussen 14.30 en 15.00 is er een pauze waarin u nader kennis met elkaar kunt maken. Tijdens de pauze vindt er een inventarisatie plaats van ideeën. Deze inventarisatie wordt gebruikt voor de aansluitende discussie. Van 15.00 uur tot 15.30 uur zal er een plenaire discussie plaatsvinden met als thema: hoe kunnen bedrijven en scholen optimaal samenwerken om de positie van Duits in het beroepsonderwijs verder te versterken? 

Uniek aanbod: bezoekers aan de conferentie kunnen een digitale vaardigheidstest Lezen en Luisteren doen (de GoetheTestPro), waarbij ze een officieel Goethe-Certificaat voor deze twee vaardigheden krijgen. Tevens zullen leden van de werkgroep Duits in de beroepscontext uitleggen hoe de onderdelen Spreken/Gesprekken voeren en Schrijven worden afgenomen binnen de deelnemende ROC’s. 

Tevens ontvangt elke bezoeker een paar interessante boeken over de verschillen in cultuur en beroepsonderwijs tussen beide landen. 

Aan deze conferentie zijn geen kosten verbonden. 

U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres: Lambert.teerling@gmail.com 

Graag vermelden: 

 • Naam bezoeker 
 • Naam bedrijf/Instelling 
 • Neemt wel of niet deel aan de lunch 
 • Neemt wel of niet deel aan de GoetheTestPro 

Adres: DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 in Ulft 

DRU cultuurfabriek Ulft
Overhandiging bundel Rijnland Instituut Lingen en Provincie Drenthe

Overhandiging jaarlijkse bundel Rijnland Instituut aan Stadt Lingen (Ems) en Provincie Drenthe

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Overhandiging jaarlijkse bundel Rijnland Instituut aan Stadt Lingen (Ems) en Provincie Drenthe

Lingen, dinsdag 19 februari 2019 – Tijdens een uitwisselingsoverleg in het stadhuis van Lingen hebben Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden Hogeschool en stuurgroep Rijnland Instituut) en Cigdem Zantingh (Programmamanager Rijnland Instituut) de jaarlijkse bundel van het Rijnland Instituut overhandigd aan Oberbürgermeister Dieter Krone van de stad Lingen en aan Cees Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe. De tijd is rijp om grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren.

Grensregio haalt banden aan

Tijdens het overleg werd er besproken hoe de samenwerking in de grensregio geïntensiveerd kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijk opleiden, wederzijdse diplomaerkenning, digitalisering in de gezondheidszorg en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Een actueel voorbeeld is de samenwerkingsovereenkomst tussen NHL Stenden en Hochschule Osnabrück, die 14 februari jl. werd ondertekend. Op dit moment zijn er voorbereidingen gaande voor een intentieverklaring tussen BBS Lingen en Rijnland Instituut op ROC-niveau.

Hoeksteen voor samenwerking

Het overleg vormt een basis voor een grensoverschrijdend netwerk. Dit netwerk is de hoeksteen voor toekomstige projecten en samenwerkingen. Er zijn concrete afspraken gemaakt over een vervolgoverleg om de samenwerking in de grensregio te verdiepen, verbreden en te verduurzamen.

Aansluitend aan het overleg overhandigden Klaas Wybo van der Hoek en Cigdem Zantingh de jaarlijkse bundel van het Rijnland Instituut aan Oberbürgermeister Dieter Krone en Cees Bijl, gedeputeerde Provincie Drenthe. De bundel heeft als thema ‘De kracht van de grensregio’ en sluit goed aan bij de missie om de banden tussen bestuurders en regio’s in het grensgebied aan te halen, zoals al tussen Emmen en Lingen gebeurt. Er liggen volop kansen voor de grensregio.

Rijnland Instituut Symposium

Het overleg is een voortzetting van de resultaten van het symposium “Digitalisering in de gezondheidszorg, productie en technologie en bedrijfsontwikkeling” van 1 november 2018 op de Campus Lingen waarbij de focus lag op grensoverschrijdende samenwerking.

Aanwezigen

Deelnemers aan het overleg: Dieter Krone (Oberbürgermeister Stadt Lingen), Ludger Tieke (Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Stadt Lingen), Kirsten Vogler (Projectmanager Stadt Lingen), Martin Gerenkamp (Erster Kreisrat Landkreis Emsland), Nicole Bröker (Wirtschaftsförderung Landkreis Emsland), Prof. Dr. Wolfgang Arens-Fischer (Studiendekan/Institutleiter Institut für Duale Studiengänge Hochschule Osnabrück), Michael Schnaider (Geschäftsführer IT-Zentrum Emsland), Cees Bijl (Gedeputeerde Provincie Drenthe), Jeroen Hartsuiker (Coördinator Duitslandbetrekkingen Provincie Drenthe), Guido Rink (Wethouder Economische Zaken gemeente Emmen ), Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden Hogeschool en stuurgroep Rijnland Instituut), Cigdem Zantingh (Programmamanager Rijnland Instituut).

Overhandiging bundel Rijnland Instituut Lingen en Provincie Drenthe
Ondertekening Letter of Intent

Samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Langdurige samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück

Donderdag 14 februari, Valentijnsdag, spraken NHL Stenden en Hochschule Osnabrück – University of Applied Sciences – de intentie uit voor toekomstige samenwerking wat betreft onderwijs en onderzoek op het gebied van zorg, techniek en euregionaal opleiden.

Functionele grensregio

De intentieverklaring is een gezamenlijk belang. Dit resultaat van de Drentse Duitslandagenda draagt bij aan het verder vormgeven van een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren gestimuleerd worden en beide onderwijsinstellingen zich inzetten om belemmeringen weg te nemen, in dit geval voor studenten.

Hier volgt een fotoverslag van het feestelijke moment.

Meer info

Lees ook Ondertekening Letter of Intent voor samenwerking in onderwijs en onderzoek.

Foto’s: Guus van der Linde Fotografie

Europa

Lebenslang – gemeinsam lernen in der Welt von morgen

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Peter Meiwald über lebenslang – gemeinsam lernen in der Welt von morgen.

Wissen kommt doch in der digitalen Welt aus Wikipedia, Google, im politisch korrekten Feld vielleicht auch von Ecosia oder von Spon.de. Aber ein „Wissensinstitut“ – und dann noch ein grenzüberschreitendes – brauchen wir das in der heutigen Zeit? Dazu kommt von meiner Seite ein klares „Ja“, denn was, wenn nicht „Wissen“, ist denn der Rohstoff, auf den wir in unserer Euregio zwischen Ruhrgebiet und Nordsee außer Torf und Wasser setzen können? 

Verknüpfungen

Gerade in einer Zeit, in der reines Datenwissen praktisch überall und schier unbegrenzt verfügbar ist, brauchen wir Menschen – und ja, auch Institutionen, die für Verknüpfungen sorgen – zwischen Berufsausbildung und Studium, zwischen Unternehmen und Märkten, zwischen Lernenden (jungen und älteren) und Lehrenden (älteren und jungen), zwischen Herausforderungen und Lösungen, zwischen Qualifizierten und Arbeitsmärkten – zwischen Menschen!

Weiter Weg zu einer europäisch denkenden Identität

Gerne sprechen wir über grenzenlose Mobilität, einen offenen Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen oder gar unsere „Wertegemeischaft“. Doch, dass all diese Wortgeschöpfe mit Leben erfüllt werden, ist eben nicht selbstverständlich. Auch wenn viele junge Menschen völlig selbstverständlich aus Oldenburg nach Zandvoort an den Strand oder aus Leeuwarden nach Berlin zur Party fahren, müssen wir zugeben, dass es noch ein weiter Weg zu einer wirklich europäisch denkenden und zugleich regional beheimateten Identität zu gelangen – das haben uns nicht zuletzt Brexit und die erstarkenden national-populistischen Parteien von PVV bis AfD drastisch vor Augen geführt.

Grenzüberschreitendes Kennen-Lernen

Gemeinsames Lernen, auch grenzüberschreitendes Kennen-Lernen ist deshalb von besonderer Bedeutung für die Zukunft unserer Region beiderseits der niederländisch-deutschen Staats- und Sprachgrenze. Dazu gehört natürlich ein Augenmerk auf ausreichende und gute Angebote zum Erlernen der jeweils anderen Sprache ebenso wie die deutliche Verbesserung der öffentlichen Verkehrsangebote von Bus und Bahn, um den Sprung über die Grenze möglichst „smart“ zu gestalten.

Das Rijnland Institut ist dabei wesentlicher Player wie auch Anwalt dieses Themas im öffentlichen und politischen Raum, den es unbedingt zu unterstützen gilt.

Peter Meiwald ist Vorsitzender der Europäischen Föderalisten Oldenburg e.V. und Vorsitzender der Expertengruppe des Rijnland Instituts.

(JUNIOR) SOFTWAREENTWICKLER (W/M)

Door | Vacatures | Geen opmerkingen

MEHR ERREICHEN.

VON ANFANG AN.

Wir legen viel Wert auf einen professionellen Einstieg

Ab dem ersten Tag nehmen Sie aktiv an der Gestaltung sowie der Konzeption unserer Softwarelösungen teil und unterstützen anspruchsvolle Projekte. Neben der Beratung bestehender Kunden fungieren Sie ebenso als Ansprechpartner während der Software-Einführung und nehmen Anpassungen sowie Erweiterungen zur Individualisierung vor. Unsere erfahrenen Kollegen geben Ihnen hierbei als Coaches die passende fachliche Orientierung. Den Rahmen bilden unsere internen Mitarbeiterschulungen, mit denen wir eine individuelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter fördern.

Das bringen Sie mit

 • Abgeschlossenes Informatikstudium oder vergleichbare Qualifi kation.
 • Sie kennen sich sehr gut in der objektorientierten PHP-Programmierungaus und sind sicher im Entwickeln von Web-Applikationen.
 • Ihre Datenbank-Skills in MySQL sind überzeugend.
 • Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrungen in der Nutzung vonVersionskontrollsystemen (GIT) sammeln.

ABSCHLUSSARBEITEN & PRAXISSEMESTER BEI HR4YOU

HR4YOU bietet Studierenden unterschiedlichster Fachrichtungen die Möglichkeit, Theorie und Praxis im Rahmen einer Abschlussarbeit oder Dissertation zu verbinden. Mit einer erfolgreichen Abschlussarbeit schaffen Sie die besten Voraussetzungen für Ihren direkten Karriereeinstieg bei HR4YOU. Wir sind offen für Ihre Themen und Ideen!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.hr4you.de/karriere

HR4YOU – Pionier im Cloud-Computing

HR4YOU ist der Spezialist für Human Relationship Management Systeme, die die Personalarbeit effi zient und nachhaltig optimiert. Moderne Lösungen erfordern neben einer hohen Standardisierung ein maßgeschneidertes Customizing. Standard und Individualität zu vereinen ist bei HR4YOU Programm.

HR4YOU Benefits

 • Weiterbildungen
 • Unbefristete Arbeitsverträge
 • Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld
 • Vertrauensarbeitszeit
 • Mineralwasser, frisches Obst, Kaffee und Tee
 • Kicker-Challenge
 • FedEX-Days (Hackathon) > Seit 2013 fi ndet zwei mal im Jahr der HR4YOU-FedEX-Day statt. FedEX bedeutet: In 24 Stunden wird geliefert! Es bilden sich initiative Kleingruppen, die 24 Stunden lang eine beliebige Entwicklung vorantreiben und diese dann in einem 5-Minuten-Referat zum Ende der Veranstaltung hin allen anderen Teilnehmern vorstellen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig. Während der 24 Stunden stellt HR4YOU „Vollpension“ sicher.
 • Makler-Courtage und Grunderwerbsteuer > Mitarbeiter der Firma HR4YOU erhalten auf formlosen Antrag einen „Willkommens-Bonus“ bzw. eine Einmalzahlung, wenn sie sich in Großefehn bzw. Timmel ansiedeln und zuvor in einer anderen Gemeinde gewohnt haben.

Kontakt

HR4YOU AG – WIRKUNGSVOLL BESSER FÜR UNTERNEHMEN
Ulbarger Straße 52 | 26629 Großefehn
Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Rekemeyer, HR
+49 4945 91590-11 | personal@hr4you.de

Sie fi nden uns auch bei Facebook:
www.facebook.de/hr4you.de

Excursie naar Lingen voor kijkje in keuken van Duitse onderwijs en bedrijfsleven

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Donderdag 5 november organiseerde de Rijnlandacademie een excursie naar Lingen. Een gezelschap bestaande uit medewerkers van Stenden, het Alfa-college, Drenthe College en de Provincie Drenthe reisde gezamenlijk af naar de oosterburen om daar na een hartelijke ontvangst een kijkje in de keuken van het Duitse onderwijs en bedrijfsleven te krijgen.

De dag begon bij de “Berufsbildende Schulen Lingen Wirtschaft”. Het type onderwijs dat hier gegeven wordt is te vergelijken met het MBO in Nederland. Daarna ging het gezelschap door naar de Fakultät Management, Kultur und Technik op de Campus van Lingen, waar we ontvangen zijn door Prof. Dr. Arens-Fischer. Naast een interessante discussie over instroomniveaus en onderwijsvisies, werd er lovend gesproken over de samenwerking tussen zijn technische Faculteit in Lingen en Stenden Technology op het gebied van Kunststoffen. Onze lectoren Rudy Folkersma en Jan Jager zijn inmiddels bezig met een tweede serie colleges die zij in Lingen verzorgen. In de middag zijn we nog te gast geweest bij Kampmann GmbH. Kampmann is een bedrijf dat verwarmingsinstallaties, koelingsapparatuur en ventilatiemechanismen ontwikkelt.

Deze dag bevestigde wederom dat Duitsland voor ons als technische en internationale hogeschool een zeer interessante partner is. Met de facultatieve taal- en cultuur cursus Duits die voor de tweede keer in februari weer zal starten, hopen we ook onze studenten weer enthousiast te maken om zich te oriënteren op de Duitse stage- en arbeidsmarkt. Wij gaan in ieder geval het ingeslagen pad verder af en hopen op een intensieve samenwerking waarbij de twee culturen en de verschillende expertises elkaar zullen versterken!

RTV Drenthe maakte onderstaande video:

 

Exkursion nach Lingen für einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Bildung und des Betrieblebens.

Am Donnerstag, den 5. November organisierte die Rheinland Akademie eine Exkursion nach Lingen. Eine Gesellschaft aus Mitarbeitern von Stenden, dem Alfa college, dem Drenthe College und der Provinz Drenthe fuhren zusammen über die Grenze zu den Nachbarn im Osten um, nach einem herzlichen Empfang, einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Bildungssystems und Betrieblebens zu bekommen.

Der Tag begann bei den Berufbildenden Schulden in Lingen. Diese Art Unterricht kann man mit dem MBO in den Niederlanden vergleichen. Danach ging die Gesellschaft zur Fakultät Management, Kultur und Technik auf der Campus von Lingen, wo Prof. Dr. Arens – Fischer und empfing. Neben einer interessanten Diskussion über Einstromniveaus und Bildungseinsichten, wurde lobend über die Kooperation auf dem Gebiet der Kunststoffe zwischen der technischen Fakultät in Lingen und Stenden Technology gesprochen. Unsere Lektoren Rudy Folkersma und Jan Jager sind mittlerweile mit einer zweite Serie Vorlesungen in Lingen beschäftigt. Am Nachmittag waren wir noch zu Gast bei Kampmann GmbH. Kampmann ist ein Betrieb der Beheizungsanlagen, Kühlungsapparatur  und Belüftungsmechanismen entwickelt.

Dieser Tag zeigte aufs neue, dass Deutschland für uns als technische und internationale Hochschule eine sehr interessante Partner ist. Mit der wahlfreien Sprach – und Kulturkurs Deutsch, welche im Februar zum zweiten Mal starten wird, hoffen wir auch unsere Studenten in Begeisterung zu versetzen um sich wieder auf den deutschen Praktikum – und Arbeitsmarkt zu orientieren. Wir machen weiter was wir angefangen haben und hoffen auf eine intensive Zusammenarbeit wobei zwei Kulturen und verschiedene Expertisen einander verstärken werden.