Categorie

Geen categorie

Uitwisseling Alfa-college/Berufsschulzentrum am Westerberg

Door | Geen categorie, Nieuws | Geen opmerkingen

Uitwisseling Alfa-college/Berufsschulzentrum am Westerberg
Maandag 17 juni heeft er in Hoogeveen een uitwisseling plaatsgevonden tussen studenten Haarverzorging van het Alfa-college Hoogeveen en studenten van Berufsschulzentrum Westerberg uit Osnabrück. De uitwisseling van de studenten valt onder het INTERREG-programma Duitsland-Nederland “Leren zonder grenzen” en wordt gefinancierd door EU-fondsen (Interreg V) met bijdragen van de scholen zelf en de provincies Gelderland en Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Waarom is dit zo belangrijk?
Vanuit het Rijnland Instituut organiseren we deze uitwisselingen, zodat studenten en docenten aan beide zijden van de grens elkaars werkveld en werkwijze beter leren kennen, maar ook elkaars cultuur. Daarnaast is het verbeteren van onderlinge grensoverschrijdende samenwerking tussen beide scholen van groot belang. Op deze manier versterken we onze grensregio, ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten en kan het bedrijfsleven kiezen uit een groter arbeidspotentieel. En juist door die elementen verduurzamen we onze grensregio.

Leren van én met elkaar
De uitwisseling ging van start bij Paviljoen Strand Nijstad te Hoogeveen. Hier werd tijdens een presentatie aan de studenten en docenten van Bk am Westerberg uitgelegd hoe de opleiding Haarverzorging er bij het Alfa-college uitziet en hoe het lesmateriaal wordt aangeboden. Na de presentatie volgde er een korte rondleiding op het terrein van Strand Nijstad door Berry Beuker, waar talentontwikkeling centraal stond. Daarna zijn de studenten van beide scholen naar het Alfa-college gegaan, waar de Nederlandse studenten de Duitse studenten een haarbehandeling gaven en indien gewenst voorzagen van een mooie make-up. Tijdens deze behandelingen zag je enthousiaste gesprekken ontstaan, waarbij de studenten over en weer hun ervaringen en kennis over het toepassen van de behandelingen deelden en waarbij ze samen van én met elkaar leren. Ook de betrokken docenten wisselden hun kennis en ervaringen uit. Vooral de commerciële salon in de school van het Alfa-college waar alle Haarverzorging-studenten een gedeelte van hun opleiding werken of stage lopen én functioneert als een commerciële salon, was voor de Duitse studenten en docenten erg interessant om te zien.
Aan de hand van het vergelijken van de curricula van beide scholen zal worden bepaald wat er zowel in het curriculum van het Alfa-college als Berufsschulzentrum Westerberg kan worden toegevoegd. Naast het lesmateriaal willen we samen ook kijken naar de stages/praktijk met betrekking tot de opleidingen en een vergelijking maken.

Austausch Alfa-college/Berufsschulzentrum am Westerberg
Am Montag, den 17. Juni 2019 fand in Hoogeveen/Niederlanden ein Austausch, zwischen den Auszubildenden der Haarpflege des Alfa-college/Business School in Hoogeveen und den Auszubildenden des Berufsschulzentrums Westerberg aus Osnabrück, statt. Der Schüleraustausch fällt unter das INTERREG-Programm Deutsch-Niederländisches “Lernen ohne Grenzen” und wird aus EU-Mitteln (Interreg V) mit Beiträgen der Schulen selbst sowie der Länder Gelderland und Overijssel, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen finanziert.

Warum ist das so wichtig?
Das Rijnland Instituut organisiert diesen Austausch, damit Schüler und Lehrer auf beiden Seiten der Grenze das Arbeitsfeld und die Arbeitsmethoden des anderen sowie die Kultur des anderen besser kennenlernen. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, die gegenseitige grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen zu verbessern. Auf diese Weise stärken wir unsere Grenzregion, es entsteht ein größerer Arbeitsmarkt für Auszubildende und die Wirtschaft kann aus einer größeren Zahl von Arbeitskräften wählen. Genau diese Elemente machen unsere Grenzregion stärker und nachhaltiger.

Von- und miteinander lernen
Der Austausch begann am Paviljoen Strand Nijstad in Hoogeveen. Hier wurde präsentiert, wie die Ausbildung „Friseur/Haarpflege“ auf dem Alfa-college angeboten und mit welchen Lehrmaterialien gearbeitet wird. Im Anschluss an der Präsentation führte der Unternehmer, Herr Berry Beuker, einen kurzen Rundgang durch den Standort „Strand Nijstad“. Hier stand die Talentförderung im Mittelpunkt.
Anschließend besuchten die Azubis beider Schulen das Alfa-college. Die niederländischen Azubis haben den deutschen Azubis eine Haarbehandlung/Make-up gegeben. Während dieser Behandlungen haben Sie begeisterte Gespräche geführt, in denen die Azubis ihre Erfahrungen und ihr Wissen über die Anwendung der Behandlungen ausgetauscht haben. Die beteiligten Lehrer tauschten auch ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus. Vor allem der Friseursalon auf dem Alfa-college, in dem alle Hair Care-Azubis arbeiten oder ein Praktikum für einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren, war für die deutschen Azubis und Lehrer neu und sehr interessant.
Durch den Vergleich der Curricula beider Schulen, können neue anfüllende Curriculum entwickelt werden. Des Weiteren möchten wir uns auch das Praktikum/Praxis in Bezug auf die Kurse ansehen und diese vergleichen.

Student Stijn Wolting doet onderzoek voor Saxcraft

Door | Geen categorie, Nieuws | Geen opmerkingen

Mijn naam is Stijn Wolting, ik ben 22 jaar en woonachtig in Emmen. Op dit moment ben ik vierdejaars student HBO Commerciële Economie op het NHL Stenden te Emmen. Ik ben vanaf het HAVO, wat ik op het Hondsrugcollege heb gevolgd, direct doorgestroomd naar het HBO. Afgelopen halfjaar heb ik de major International Marketing gevolgd. Hier heb ik veel geleerd over zakendoen met het buitenland, door bijvoorbeeld het maken van een exportplan naar de Duitse markt.

Een aantal maanden geleden ben ik, in opdracht van het Rijnland Instituut, voor mijn scriptie aan een marketingplan voor de Duitse markt gestart voor het bedrijf Saxcraft. Dit bedrijf wil graag weten hoe ze meer voet aan de grond kunnen krijgen op de Duitse markt. Saxcraft is een saxofoon bedrijf dat ook unieke rietbinders produceert, in Duitsland willen ze zich volledig gaan focussen op de rietbinders. Een rietbinder houdt het riet van een saxofoon op zijn plaats en zorgt voor de klank. Voor het marketingplan zullen de interne analyse, externe analyse en de SWOT-analyse gemaakt worden en hieruit zal een passende marketingstrategie voor het bedrijf vloeien. Dit is het laatste onderdeel van mijn studie, dus dit zal mijn laatste onderzoek voor NHL Stenden zijn.