Categorie

Nieuws

Dag van de Duitse Taal

Jetzt geht’s los! Dag van de Duitse Taal

Door | Evenementen, Nieuws | Geen opmerkingen

Jetzt geht’s los! Dag van de Duitse Taal

Dinsdag 26 maart is de Dag van de Duitse Taal. En dat vieren we samen met alle studenten op het Alfa-college in Hoogeveen. Deze dag staat in het teken van (foute) Duitse muziek in de kantine, typisch Duitse lekkernijen, spelletjes en een presentatie over Zungenbrecher.

Een streepje voor in de grensregio

Want Duits is niet alleen leuk. Wie Duits spreekt heeft een streepje voor in de grensregio. Als kennisconsulaat focust het Rijnland Instituut zich naast technologie en vrijetijdseconomie ook op taalverwerving en cultuur. Wij vinden het belangrijk dat studenten en docenten de waarde van de taal Duits inzien.

Met goede kennis van Duits ben je voor de arbeidsmarkt zesmaal interessanter dan kandidaten die geen goed Duits spreken. Deze carrièrekansen worden vaak onderschat en scholieren zien in veel gevallen pas veel later het belang van Duits. “Wanneer je aan het werk gaat, ontdek je pas echt hoe belangrijk Duits is, vooral in de grensstreek”, vertelt Oosterhof op de website van Duitslandnieuws.

Programma

10.00 – 10.15 uur            Welkom/opening

10.00 – 10.30 uur            Korte presentatie “Zungenbrecher”/”foute vrienden” in leslokaal voor lesgroep Duits 1

10.30 – 11.00 uur            Korte presentatie “Zungenbrecher”/”foute vrienden” in leslokaal voor lesgroep Duits 2

10.00 – 14.00 uur            Moderne Duitse muziek in de kantine

10.00 – 14.00 uur            Duitse gadgets in kraam in kantine

10.00 – 14.00 uur            Zoete en hartige Duitse lekkernijen in kramen kantine en keuken

12.00 – 13.00 uur            Kahoot! Quizzen Duitsland kennis in kantine

ca. 14.00 à 14.30 uur      Afsluiting/afbouw

Overhandiging bundel Rijnland Instituut Lingen en Provincie Drenthe

Overhandiging jaarlijkse bundel Rijnland Instituut aan Stadt Lingen (Ems) en Provincie Drenthe

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Overhandiging jaarlijkse bundel Rijnland Instituut aan Stadt Lingen (Ems) en Provincie Drenthe

Lingen, dinsdag 19 februari 2019 – Tijdens een uitwisselingsoverleg in het stadhuis van Lingen hebben Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden Hogeschool en stuurgroep Rijnland Instituut) en Cigdem Zantingh (Programmamanager Rijnland Instituut) de jaarlijkse bundel van het Rijnland Instituut overhandigd aan Oberbürgermeister Dieter Krone van de stad Lingen en aan Cees Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe. De tijd is rijp om grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren.

Grensregio haalt banden aan

Tijdens het overleg werd er besproken hoe de samenwerking in de grensregio geïntensiveerd kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijk opleiden, wederzijdse diplomaerkenning, digitalisering in de gezondheidszorg en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Een actueel voorbeeld is de samenwerkingsovereenkomst tussen NHL Stenden en Hochschule Osnabrück, die 14 februari jl. werd ondertekend. Op dit moment zijn er voorbereidingen gaande voor een intentieverklaring tussen BBS Lingen en Rijnland Instituut op ROC-niveau.

Hoeksteen voor samenwerking

Het overleg vormt een basis voor een grensoverschrijdend netwerk. Dit netwerk is de hoeksteen voor toekomstige projecten en samenwerkingen. Er zijn concrete afspraken gemaakt over een vervolgoverleg om de samenwerking in de grensregio te verdiepen, verbreden en te verduurzamen.

Aansluitend aan het overleg overhandigden Klaas Wybo van der Hoek en Cigdem Zantingh de jaarlijkse bundel van het Rijnland Instituut aan Oberbürgermeister Dieter Krone en Cees Bijl, gedeputeerde Provincie Drenthe. De bundel heeft als thema ‘De kracht van de grensregio’ en sluit goed aan bij de missie om de banden tussen bestuurders en regio’s in het grensgebied aan te halen, zoals al tussen Emmen en Lingen gebeurt. Er liggen volop kansen voor de grensregio.

Rijnland Instituut Symposium

Het overleg is een voortzetting van de resultaten van het symposium “Digitalisering in de gezondheidszorg, productie en technologie en bedrijfsontwikkeling” van 1 november 2018 op de Campus Lingen waarbij de focus lag op grensoverschrijdende samenwerking.

Aanwezigen

Deelnemers aan het overleg: Dieter Krone (Oberbürgermeister Stadt Lingen), Ludger Tieke (Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Stadt Lingen), Kirsten Vogler (Projectmanager Stadt Lingen), Martin Gerenkamp (Erster Kreisrat Landkreis Emsland), Nicole Bröker (Wirtschaftsförderung Landkreis Emsland), Prof. Dr. Wolfgang Arens-Fischer (Studiendekan/Institutleiter Institut für Duale Studiengänge Hochschule Osnabrück), Michael Schnaider (Geschäftsführer IT-Zentrum Emsland), Cees Bijl (Gedeputeerde Provincie Drenthe), Jeroen Hartsuiker (Coördinator Duitslandbetrekkingen Provincie Drenthe), Guido Rink (Wethouder Economische Zaken gemeente Emmen ), Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden Hogeschool en stuurgroep Rijnland Instituut), Cigdem Zantingh (Programmamanager Rijnland Instituut).

Overhandiging bundel Rijnland Instituut Lingen en Provincie Drenthe
Ondertekening Letter of Intent

Samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Langdurige samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück

Donderdag 14 februari, Valentijnsdag, spraken NHL Stenden en Hochschule Osnabrück – University of Applied Sciences – de intentie uit voor toekomstige samenwerking wat betreft onderwijs en onderzoek op het gebied van zorg, techniek en euregionaal opleiden.

Functionele grensregio

De intentieverklaring is een gezamenlijk belang. Dit resultaat van de Drentse Duitslandagenda draagt bij aan het verder vormgeven van een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren gestimuleerd worden en beide onderwijsinstellingen zich inzetten om belemmeringen weg te nemen, in dit geval voor studenten.

Hier volgt een fotoverslag van het feestelijke moment.

Meer info

Lees ook Ondertekening Letter of Intent voor samenwerking in onderwijs en onderzoek.

Foto’s: Guus van der Linde Fotografie

Europa

Lebenslang – gemeinsam lernen in der Welt von morgen

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Peter Meiwald über lebenslang – gemeinsam lernen in der Welt von morgen.

Wissen kommt doch in der digitalen Welt aus Wikipedia, Google, im politisch korrekten Feld vielleicht auch von Ecosia oder von Spon.de. Aber ein „Wissensinstitut“ – und dann noch ein grenzüberschreitendes – brauchen wir das in der heutigen Zeit? Dazu kommt von meiner Seite ein klares „Ja“, denn was, wenn nicht „Wissen“, ist denn der Rohstoff, auf den wir in unserer Euregio zwischen Ruhrgebiet und Nordsee außer Torf und Wasser setzen können? 

Verknüpfungen

Gerade in einer Zeit, in der reines Datenwissen praktisch überall und schier unbegrenzt verfügbar ist, brauchen wir Menschen – und ja, auch Institutionen, die für Verknüpfungen sorgen – zwischen Berufsausbildung und Studium, zwischen Unternehmen und Märkten, zwischen Lernenden (jungen und älteren) und Lehrenden (älteren und jungen), zwischen Herausforderungen und Lösungen, zwischen Qualifizierten und Arbeitsmärkten – zwischen Menschen!

Weiter Weg zu einer europäisch denkenden Identität

Gerne sprechen wir über grenzenlose Mobilität, einen offenen Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen oder gar unsere „Wertegemeischaft“. Doch, dass all diese Wortgeschöpfe mit Leben erfüllt werden, ist eben nicht selbstverständlich. Auch wenn viele junge Menschen völlig selbstverständlich aus Oldenburg nach Zandvoort an den Strand oder aus Leeuwarden nach Berlin zur Party fahren, müssen wir zugeben, dass es noch ein weiter Weg zu einer wirklich europäisch denkenden und zugleich regional beheimateten Identität zu gelangen – das haben uns nicht zuletzt Brexit und die erstarkenden national-populistischen Parteien von PVV bis AfD drastisch vor Augen geführt.

Grenzüberschreitendes Kennen-Lernen

Gemeinsames Lernen, auch grenzüberschreitendes Kennen-Lernen ist deshalb von besonderer Bedeutung für die Zukunft unserer Region beiderseits der niederländisch-deutschen Staats- und Sprachgrenze. Dazu gehört natürlich ein Augenmerk auf ausreichende und gute Angebote zum Erlernen der jeweils anderen Sprache ebenso wie die deutliche Verbesserung der öffentlichen Verkehrsangebote von Bus und Bahn, um den Sprung über die Grenze möglichst „smart“ zu gestalten.

Das Rijnland Institut ist dabei wesentlicher Player wie auch Anwalt dieses Themas im öffentlichen und politischen Raum, den es unbedingt zu unterstützen gilt.

Peter Meiwald ist Vorsitzender der Europäischen Föderalisten Oldenburg e.V. und Vorsitzender der Expertengruppe des Rijnland Instituts.

Europese project RELOS3

Studiebezoek van het Europese project RELOS3

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Studiebezoek van het Europese project RELOS3

In de laatste week van november nam het Rijnland Instituut deel aan een studiebezoek dat het Europese project RELOS3 organiseerde in Sabadell, Spanje. Het project RELOS3 heeft als doel om bij regionale projecten de Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) toe te passen. RIS3 is de leidraad voor de verdeling van regionale Europese middelen.

Als onderdeel van het programma werden gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden. Deelnemer Cigdem Zantingh had een gesprek met de stad Barcelona over onder andere toerisme. “Het is zeer interessant om te zien hoe de stad Barcelona zich als bestemming laat zien, en hoe ze daar samenwerken met ondernemingen om toeristen alle attracties te laten zien – ook als ze niet vlakbij een hotspot als de Ramblas liggen. Dit ga ik zeker delen binnen onze Communities of Practice van de Vrijetijdseconomie”.

Verder werden technologiecentra en scholingsinstellingen bezocht. Hier viel ook de samenwerking tussen allerlei partijen op. Alle goede voorbeelden en nieuwe ideeën worden gebruikt om een lokaal actieplan te ontwikkelen voor de regio Zuidoost-Drenthe. Dit actieplan wordt dan gebruikt om de nieuwe Europese structuurmiddelen optimaal in te zetten voor de regio.

Het RELOS3 project wordt mede-gefinancierd door het Interreg Europe programma.

Foto 1: Cigdem Zantingh, Programma manager Rijnland Instituut in gesprek met een vertegenwoordiger van de Stad Barcelona (Natalia Sánchez Castro)
Europese project RELOS3
Foto 2: Groepsfoto van alle deelnemers aan het bezoek in Sabadell
Logo 1: Interreg Europe programma 

European Studies Studenten Berlijn

European Studies naar Berlijn op uitnodiging van Wir Sind Europa

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november reisden een aantal tweedejaars European Studies (ES) studenten naar Berlijn op uitnodiging van de stichting Wir Sind Europa. De studenten werden vergezeld door twee docenten van de studie.

Europarede

Op vrijdagavond was de delegatie van ES welkom bij de jaarlijkse Europarede, gehouden in het Allianz Forum, vlak bij de Brandenburger Tor. De president van het Europese Hof van Justitie, Koen Lenaerts, hield een indrukwekkende toespraak over de bescherming die het Europese Recht burgers van de Unie biedt. Hij ondersteunde zijn woorden met recente jurisprudentie van het Hof, waaruit bleek dat het Hof bijvoorbeeld rechten van minderheden, homo’s en vrouwen beschermde. Ook sprak hij over bescherming van het milieu, anti-discriminatie en plaatste hij gebeurtenissen en gevaren van de huidige tijd in het perspectief van het einde van de Eerste Wereldoorlog (het ingaan van de wapenstilstand op 11-11-1918), de Kristallnacht (de nacht van 9 op 10 november 1938) en de val van de Berlijnse muur (op 9 november 1989).

Onderzoek positie jongeren en ouderen

Zaterdag 10 november was een spannende dag voor studenten omdat ze de resultaten van hun onderzoek presenteerden op een internationale conferentie in het ‘Rote Rathaus’ in Berlijn. Via Onno Falkena, journalist bij Omrop Fryslân, werd studenten van de opleiding European Studies gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de overeenkomsten en verschillen tussen jongeren en ouderen in het denken over de Europese Unie. Het onderzoek dat de ES studenten uitvoerden is onderdeel van een groter onderzoek dat in meerdere lidstaten van de EU werd uitgevoerd. Het doel van dit grootschalige onderzoek was om, in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019, een beeld te krijgen van de positie van de jongeren en ouderen, omdat de mening van deze groepen vaak onderbelicht blijft in het maatschappelijk debat. Vijf tweedejaarsstudenten van ES gaven voor een internationaal publiek, een inhoudelijk sterke en professionele presentatie van de resultaten van hun onderzoek in Noord Nederland. De reacties waren bijzonder positief en er was veel vraag naar het onderzoek dat de studenten hadden uitgevoerd. Via deze link is de verslaglegging van dit evenement terug te lezen, kijken en luisteren!

Groepsfoto symposium

Jaarlijks Symposium Rijnland Instituut groot succes

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Jaarlijks Symposium Rijnland Instituut groot succes

Aan de Hochschule Osnabrück-Campus Lingen heeft op donderdag 1 november een geslaagd grensoverschrijdend Symposium – tussen Nederland en Duitsland – van het Rijnland Instituut plaatsgevonden. Het Symposium trok ruim 100 deelnemers. Het thema van het congres was dit jaar Digitalisering in de gezondheidszorg, productie & techniek en ondernemerschap.

Experts uit diverse vakgebieden waarin digitalisering een rol speelt, kwamen in Lingen samen voor kennisdeling. De dagvoorzitter was Peter Meiwald, voorzitter van de Europese Federalisten Oldenburg en voormalig afgevaardigde van de Duitse Bundestag. Zowel Nederlandse als Duitse experts hebben presentaties gegeven over actuele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de verschillende vakgebieden. In de vorm van workshops was ruimte voor discussie en vragen rondom deze onderwerpen, waarbij de belangrijkste grensoverschrijdende overeenkomsten en verschillen plenair zijn gedeeld.

Het Rijnland Instituut richt zich op samenwerking binnen het onderwijs, het bevorderen van Europese samenwerking en het versterken van de Euregionale kenniseconomie. Voor optimale interculturele kennisuitwisseling tussen onderwijs, gemeenten en de politiek, vond het jaarlijks terugkerende congres van het Rijnland Instituut dit jaar voor het eerst in Duitsland plaats. Volgend jaar vindt het grensoverschrijdende Symposium in Groningen plaats.

Fotografie & video: Tortuga Media.

Groepsfoto symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Rijnland Instituut Symposium

Stephanie groothuis

Perfecte afstudeerplek dankzij Rijnland Instituut

Door | Nieuws, Stage | Geen opmerkingen

Perfecte afstudeerplek dankzij Rijnland Instituut

Rijnland Instituut faciliteert in kennisdeling. Het faciliteren van stages en afstudeerplekken is hier onderdeel van. In dit artikel lees je de persoonlijke ervaring van Stephanie Groothuis. Stephanie is studente bij Stenden en zocht de perfecte afstudeerplek.

Persoonlijke ervaring van Stephanie

“Ik was druk zoekende naar een afstudeerplek, alleen het wilde niet zo goed lukken. Ik was op zoek naar die ene perfecte plek, waar ik gelijk enthousiast over zou zijn. Ik begon me al aardig af te vragen of dit niet een te idealistische gedachte was… De gedachte ‘ik moet naar nemen wat ik krijgen kan’ ging al door mijn hoofd heen, toen ik ineens een mail voorbij zag komen.

‘Het Rijnland instituut heeft een studentenopdracht binnen gekregen vanuit Stichting Orvelte Poort’. Ik las verder en mijn enthousiasme was gelijk gewekt.  Ik kende Orvelte vanuit een eerder bijbaantje en vanaf dag 1 was ik al geboeid door het museumdorp. Vol enthousiasme mailde ik dat ik interesse had en een afspraak was snel gemaakt.

Tijdens het gesprek bleek de klik er al snel te zijn, de vrijwilligers die er werken zijn enorm enthousiast en dat gaf mij het gevoel dat ze mij echt nodig hadden.

De samenwerking met Rijnland Instituut is soepel verlopen

Inmiddels ben ik alweer vier weken bezig en ik ga er elke keer weer met veel zin heen. Ik word betrokken bij alles wat met marketing en communicatie te maken heeft en ik ga binnenkort zelfs naar een congres en een bijeenkomst van Marketing Drenthe. Het onderzoek dat ik doe bevat een strategisch marketingplan. Orvelte Poort wil hun bezoekersaantal verdubbelen in een tijdsbestek van vijf jaar, het is geweldig dat ik dat mag gaan realiseren.

Wat betreft het Rijnland Instituut is de samenwerking erg soepel verlopen, het is fijn om door middel van een soort tussenpersoon een afstudeerstage te krijgen.

Ik weet dan ook zeker dat ik hier een hele leerzame, fijne afstudeerstage aan over heb gehouden.”

Stephanie Groothuis

Symposium uitnodiging

Symposium: Digitalisering in de gezondheidszorg, productie en techniek en ondernemerschap

Door | Evenementen, Nieuws | Geen opmerkingen

Symposium: Digitalisering in de gezondheidszorg, productie en techniek en ondernemerschap

Op donderdag 1 november vindt aan de Hochschule Osnabrück-Campus Lingen het jaarlijkse grensoverschrijdende congres van het Rijnland Instituut plaats. Het thema van dit jaar is: Digitalisering in de gezondheidszorg, productie & techniek en ondernemerschap. Het Symposium staat in het teken van grensoverschrijdende ontwikkeling en kennisdeling. U bent van harte uitgenodigd mee te denken en praten over deze onderwerpen.

Over het programma

Tijdens het symposium geven diverse experts een presentatie over de actuele ontwikkelingen in bovengenoemde gebieden. Vervolgens is er in de vorm van workshops ruimte voor discussie en vragen rondom deze onderwerpen. De belangrijkste grensoverschrijdende overeenkomsten en verschillen worden aansluitend op de workshops plenair gedeeld. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar rijnlandinstituut@alfa-college.nl o.v.v.: Voor- en achternaam, naam organisatie en e-mailadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. We hopen u te mogen begroeten op donderdag 1 november in Lingen.

Einladung Symposium Rheinland Institut 01-11-2018