Disclaimer

TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.rijnlandinstituut.comen gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Het Rijnland Instituut kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

 

EIGENDOM EN GEBRUIKERSRECHTEN

We reserveren het recht om, door gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. De user generated content mogelijkheden op de website zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website www.rijnlandinstituut.com is samengesteld met de grootste zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Het Rijnland Instituut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.rijnlandinstituut.com of anderszins langs elektronische weg.

Het Rijnland Instituut aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen

Verzichterklärung